Sales: Ms.Lành - 0909 72 32 38 - Hỗ trợ kỹ thuật: Mr.Trang - 0908 11 66 38

29. 09. 2017
Đồng hồ đo lưu lượng là dòng sản phẩm chuyên dùng để thống kê đo lường lưu lượng dòng chảy hoặc lượng khí hoặc chất lỏng di chuyển qua đường ống của ngành nước , khí gas xăng dầu ...
02. 01. 2018
Lắp đặt đồng hồ nước chuẩn theo quy tắc về đo lường chất lượng của viện đo lường đưa ra