Email: trang@kimthienphu.com - Hỗ trợ kỹ thuật: Mr.Trang - 0908 11 66 38

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Turbin

 • Đặc Tính:
  • Dễ vệ sinh
  • Dãy nhiệt độ từ -273 lên đến +350°C
  • Độ nhạy cao
  • Với bánh răng sapphire được thiết kế cho dòng chảy thấp
  • Pressures up to 4000 barg

 

 • Ứng Dụng
  • Dầu FO
  • Dung môi
  • Nước tinh khiể
  • Dược phẩm
  • Gas hóa lỏng
  • Thực phẩm
  • Tinh chế

 Áp cao (4000 barg)