Email: trang@kimthienphu.com - Hỗ trợ kỹ thuật: Mr.Trang - 0908 11 66 38

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Hơi Nước

 • Đặc Tính
  • Thích hợp nhiều môi chất khác nhau như hơi nước, gas và chất lỏng
  • No moving parts, high reliability and durability
  • Hiệu chuẩn tại công trường với mặt hiển thị điện tử rời và tích hợp trong thân.
 • Ứng Dụng:
  • Gas nhiễm bẩn
  • Khí gas ẩm
  • Chất lỏng
  • Hơi bão hòa
  • Hơi hóa nhiệt