Email: trang@kimthienphu.com - Hỗ trợ kỹ thuật: Mr.Trang - 0908 11 66 38

Đồng hồ đo lưu lượng dạng Coriolis

 • Đặc Tính
  • Đo trực tiếp dòng chảy
  • Thích hợp với môi chất ăn mòn cao và nhiễm bẩn.
  • Đo được các điểm chết.
  • Báo cáo 8 điểm hiệu chuẩn.
 • Ứng Dụng
  • Ngành tự động
  • Tiêu thụ nhiên liệu
  • Thủy lực
  • Hóa dầu
  • Pôliurêtan (loại nhựa tổng hợp dùng chế tạo sơn)
  • Công nghiệp thực phẩm
  • Công nghiệp dược