Email: trang@kimthienphu.com - Hỗ trợ kỹ thuật: Mr.Trang - 0908 11 66 38

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Chênh Áp

 

 • Đặc Tính
  • Chỉ cần khoảng cách 3 size đường ống trước đồng hồ để lắp đặt
  • Áp suất rơi thấp
  • Có bộ tính lưu lượng khối lượng
 • Ứng Dụng:
  • Khí gas nhiễm bẩn
  • Khí gas ẩm
  • Chất lỏng
  • Hơi bão hòa
  • Hơi hóa nhiệt
  • Không cần đường ống thẳng để lắp đặt